Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Modern Ayurveda för personlig utveckling

Gå till nya webbsidan
www.ayurveda-akademin.se

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i den ayurvedisk kunskapen och samtidigt få en djup personlig erfarenhet. Kursen vill ge dig en personlig tranformation med ny inspiration, energi och livsmod. Teori varvas med praktik där varje veckoslut avslutas med hemuppgifter. Kursen täcker in livets fyra upplevelsenivåer (kroppar) där vi startar från dess fundament, medvetandet. Till varje teoretisk nivå hör praktiska verktyg för att utveckla och erfara den. Medvetandet, tankarna, känslorna, beteendet, sinnena, kropp och omgivning täcks in under kursen med både teori och praktisk övning.
Obalanser som tas upp under kursen är tex stress och utbrändhet, trötthet, sömn-problem, mag-tarm problem, toxiner i kroppen m.m.

Vad som ingår i kursenExistens

 • 5 veckoslut lördag-söndag 10.00-17.00. teori varvat med praktik. 1 veckoslut per månad (60 tim).
 • En effektiv meditationsteknik (10 tim)
 • Individuell konsultation med personligt anpassade råd (90 min)
 • Hemuppgifter - övningar mellan veckosluten

Kursupplägg

 • Veckoslut 1
  Introduktion till Ayurveda, Medvetande/Veda, Vad är liv? Vad är hälsa? Liv vävs in i liv, Utvecklingsperspektiv, Intellektets misstag, Vata, Pitta, Kapha dosha, V, P, K konstitution, Meditationens effekter, Gruppmeditation.
 • Meditationsveckoslut lör-tisd
  lördag 1 timma, uppföljning tre kvällar i följd 2 tim. per gång.
 • Veckoslut 2 (Kausalkroppen)
  Erfarenheter, Puls är liv, V, P, K pulsens kännetecken, funktion och lokalisering,
  Kreativitet och intelligens. Yogafilosofi, Patanjali Yoga sutra, Andningsövningar, Yoga asanas program. Gruppmeditation.
 • Veckoslut 3 (Subtilkroppen)
  Erfarenheter, Tankar och känslor, Prathyahara, Hur vi kan hantera våra känslor, Känslorelease tekniker, Gruppövningar, Andningsövning, Sinnenas utnyttjande,
 • Veckoslut 4 (Fysiska kroppen)
  Erfarenheter, Livsstil, Dagliga rutiner, Köksråd vid obalanser, A-V anatomi, Immunitet, Rening av kroppen. Lyssna på kroppen. Gruppmeditation.
 • Veckoslut 5 (Omgivningen)
  Erfarenheter, Ayurvedisk näringslära - kostlistor, Motion - Surya namaskar, Årstider och årsttidsrutiner, Ekologi, Konsumentansvar, Boende, Kollektivt medvetande, Planeten jordens utveckling, Allt är endast gott.

Kursstart

Prelimenär kursstart hösten 2012.
Senast anmälningsdag 3veckor före utannonserad kurssatart.

Kurslokal

Skandinaviska Ayurveda-Akademin Åkervägen 1. 191 40 Sollentuna.

Kursavgift

Anmälningsavgift på 2500:- betalas in på PG 838 61 14-6 Skandinaviska Ayurveda-Akademin HB. Kursavgiften kan betalas kontant eller faktureras efter varje veckoslut. Varje veckoslut faktureras med 1750:- inkl moms. Total kostnad för kursen blir då 11.250:- inkl moms.
Minst 8 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Kursledare

Bröderna Peter och Johan Ljungsberg har mer än 25 års erfarenhet av Ayurveda, där Peter huvudsakligen arbetar på Veda Lila.
Johan driver kurser och utbildning inom Ayurveda för Skand Institutet och
driver Ayurveda-Akademin ett kurs- och hälsocentret i Helenelund.

För mer information och anmälan

Skandinaviska Institutet
Artemisgatan 43 1 tr 115 42 Stockholm
0708-67 37 08.
Skandinaviska Institutet
 

© Copyright 1997-2012 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling
Skandinaviska Ayurveda-Akademin
Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna/Helenelund
Tel: 08-35 13 20, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org