Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Aqua Detox®

Aqua Detox den nya vägen att själv återbalansera kroppens energifält och celler, samtidigt
som kroppen renas från toxiner. Den moderna livsstilen med stress, snabbmat, och för lite
motion låter kroppen bygga upp skadliga toxiner som resulterar i en elektrisk obalans i
cellerna. Den naturliga funktionen för cellerna är att absorbera näringsämnen och stöta bort avfallsprodukter. Varje form av obalans i cellerna påverkar denna process i negativ riktning
och cellernas effektivitet förminskas.

Den nya vägen att själv återbalansera kroppens energifält och celler, samtidigt som kroppen
renas från toxiner

Aqua Detox enheten genom Coilen producerar en låg frekvens som varsamt flyter igenom
kroppen och stimulerar cellerna. Detta medför att cellernas elektriska obalans minskar, dom återbalanseras och kan därmed fungera effektivt och stöta bort lagrade toxiner.

Behandlingen Behandlingen med Aqua Detox sker vanligtvis genom att man placerar fötterna
ifotbadet, detta är enkelt och effektivt, då varje fot har fler än 2000 porer som öppnar sig
och låter toxinerna flyta ut. Spiralen kan också placeras i badet så att hela kroppen kan täckas,
detta är speciellt gynnsam för småbarn, under uppsikt naturligtvis.

Det rekommenderas att kunden tar 6 till 8 be- handlingar i första skedet, till exempel två gånger
i veckan, detta resulterar i en effektiv rening från toxiner i normalfall. Hur man så vill fortsätta
beror på hur sund eller osund man känner sig, en behandling två gånger i månaden säkerställer
en optimal balans.
Man bör dock inte ta behandlingen oftare än varannan dag. Vid sjukdom bör man reducera behandlingsfrekvensen då kroppen behöver energin för att bekämpa sjukdomen.

Vad kan jag få ut av behandlingen

Den positiva behållningen av Aqua Detox behandlingar är omtalad av många kunder, även
positiva effekter i relation till sjukdomar har noterats. Men behandlingen ger aldrig samma
resultat för olika människor, lika symptom kan bero på olika orsaker.

Aqua Detox behandlingen reducerar inte effekter från eventuell medicinering. Det stimulerar
cellerna att komma i balans och därigenom utföra sina naturliga funktioner på ett bättre sätt.
Kroppen avsöndrar inte några vitaminer, mineraler, näringsämnen eller mediciner som är
nyttiga, men igen, är man i tvivel så kan man ta medicinen efter behandlingen.

Vattnets färgförändring under behandlingen ger upphov till många frågor, men det är inte
möjligt att uttala sig om specifika resultat, färgerna kan inte vetenskapligt hänföras till vissa
organ i kroppen.

Forskning och Kroppens energifält

Gas Discharge Visualisation (GDV) kamera har används för att visa Aqua Detox påverkan på
kroppens energifält. Bilderna visar det störda fältet före behandlingen och den mera harmoniska
bilden efteråt. (Se Aqua Detox broschyr).

En Thermal Imaging kamera har också används, en vetenskaplig metod som används på sjukhus
i Storbritannien. Det visar att under behandlingen så stiger temperaturen i benen, en klar indikation
på förbättrad cirkulation.

Vidare forskning om ytterligare fördelar med Aqua Detox behandling pågår, bl.a. angående dialysbehandling.

Det finns tre grupper av människor som INTE bör använda Aqua Detox

De som har pacemaker, epileptiker, och havande kvinnor (någon behandling innan man vet om
det har ingen negativ effekt, men man bör avstå från fler behandlingar under havandeskapet).
Har man tvivel om man bör ta en behandling så rekommenderas en diskussion med läkaren.

Fotbadet kostar ca 25000:- och kan köpas hos importören WS Trading Kilbäcksgatan 37 B, 451 30 Uddevalla, 0522-63 11 80. Där kan du fråga efter terapeuter som arbetar med Aqua Detox.

© Copyright 1997-2007 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org