Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Vidareutbildning för Ayurvediska Hälsorådgivare

Block 1. 4 dagar

Prakriti - konstitutionslära. 1 dag.
Örtkunskap
detaljerad information om användningen av totalt 33 ayurvediska örter och 17 kryddor (fortsätter på block 2. med 1.5 dag). 1,5 dag.
Biorytmer enligt västerländsk forskning
Hur kropp och hormoner fungerar olika under dygnets 24 tim. 1/2 dag
Subdosha Pranayama
Teori om hur andningen fungerar och hur vi drar nytta av det undermedvetna och det transcendentala tillståndet i behandlingen. Vi går igenom olika medvetandetillstånd och vad som karakteriserar dem. Vi lär oss en enkel huvudmassage, Yogic sleep som är en avslappningsövning som kan göras enskilt eller i grupp. 1 dag

Block 2. Kliniska metoder. 4 dagar

Tre diagnosmetoder
Darshana (vad vi ser) hur vi kan upptäcka och se obalanser genom observation, Sparshana (vad vi känner) pulsläsning, och klinisk manuell undersökning av kroppen, Prashna (frågor) vi erhåller information om patienten via konsten att ställa de rätta frågorna, anamnes. Vi lär oss att integrera dessa metoder i vår konsultation för att få ut så mycket information som möjligt. 1 dag.
Manuell undersökning
av lever, mjälte, gaser, lungor, auskultation (undersökning med stetoskop) och blodtrycksmätning. 1/2 dag
Andra diagnosmetoder inom Ayurveda
Asthvidh: undersökning av urin, avföring, puls, tungan, ögon, ansiktet, rösten, beröring. 1/2 dag
Örtkunskap
Forts från block 1. 1,5 dag.
Pulsövning och pulstolkning
1/2 dag
Vastu
Kunskap om hur boendet påverkar vår hälsa och framgång. 1 tim
Örtlista
Omfattande 382 örter grupperade efter användningsområde.

Kursdatum

Block 1
datum ej planerat kl. 10-17.00
Block 2
datum ej planerat kl. 10-17.00

Kursledare

Dr. Vinay Vora

Kurskostnad

7500:- inkl moms för båda blocken. 3750:- för ett av blocken. För dig som redan gått Subdosha Pranayama räknas kursavgiften av med 1750:-. Det går också bra att bara gå Subdosha Pranayama kursen. Den hålls lörd mellan kl 10.00-17.00.

Kurslokal och Anmälan

Skandinaviska Ayurveda-Akademin, Åkervägen 1. 191 40 Sollentuna.
08-664 77 29, 0708-67 37 08© Copyright 1997-2011 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org