Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Ayurvediska Hälsokonsultation
på Ayurveda-Akademin

Hälsorådgivning
Vid en ayurvedisk hälsorådgivning används bla pulsläsning för att upptäcka eventuella obalanser. Pulsens egenskaper ger information om din hälsostatus och eventuella obalanser. Du får skräddarsydda hälsoråd anpassade efter dina behov.
Råden är oftast enkla men effektiva och kan omfatta tex kosten, dagliga rutiner, livsstilsförändringar, yoga, köksråd, andningsträning och örter.
Oftast gör små förändringar över lång tid en stor skillnad för vår hälsa och välbefinnande och kanske behöver du inte gå längre än till ditt egna skafferi för att hitta rätt "medicin". Konsultationen tar 90 minuter.

Bokning

Tfn: 08-35 13 20

Adress

Ayurveda-Akademin,
Åkervägen 1
191 40 Sollentuna.

Kostnad

Nybesök: 90 min 700:- (inkl moms).
Återbesök: 30 min 200:- (inkl moms)

För mer information

Skandinaviska Ayurveda-Akademin, Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna.
0708-67 37 08

© Copyright 1997-2012 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling
Skandinaviska Ayurveda-Akademin
Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna/Helenelund
Tel: 08-35 13 20, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org