Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Gyllene råd

Buddismen:

"Plåga inte andra med det som pinar dig själv" (Udanavarga 5:18)

Hinduismen:

"Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något, som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig".
(Mahabarata 5:17)

Islam:

"Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv".

Jainismen:

"I lycka och lidande, i glädje och sorg, bör vi se på alla varelser, som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador, som vi inte önskar tillfoga oss själva".
(Cogashastra 2:20)

Judendomen:

"Det som är skadligt för dig själv, gör det inte mot dina medmänniskor. Det är huvudsumman av Toran; det övriga är endast kommentarer. Gå och lär det".
(Talmud)

Konfucianismen:

"Finns det någon grundsats, som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör inte mot andra vad du inte vill, att de skall göra mot dig".
(Analects 15:23)

Kristendomen:

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Ty detta är vad lagen och profeterna säger".
(Matt.7:12)

Sikhism:

"Döm andra så som du dömer dig själv. Tro utan gärningar är av intet värde".

Taoismen:

"Anse din grannes vinst såsom din egen vinst och anse din grannes förlust som din egen förlust".
(Tai Shang Kan ying P´ien)

Zoroastrianismen:

"Endast den karaktär är god, som inte mot andra gör något, som inte är bra för honom själv".
(Dadistan-i-dinik 94:5)
 

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org