Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Kunskap om honung

Föredraget tar bl.a upp olika typer av honung, kvalitéer och åtta metoder att undersöka honungens renhet. Olika användningsområden, honungens effekt på kroppens organ samt användning av honung vid olika sjukdomar tas också upp på föredraget.

Ta gärna med din egna honung för testning. Föredraget är på engelska och översätts till svenska.

Föredragshållare: Dr Vinay Vora

Entré: 250:-.

Kurslokal och Anmälan:
Skandinaviska Ayurveda-akademin
Åkervägen 1. 191 40 Sollentuna
Tfn: 0708-67 37 08.
 

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org