Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Det ayurvediska hälsosystemet

Ayur-veda betyder kunskap om livet och är en gammal kunskapstradition som på senare år har uppdaterats och återfått sin ursprungliga effektivitet.

Det är en kunskap som sysselsätter sig med livet men som också tar upp det största hotet mot livet sjukdom.

Ayur-Veda omfattar tre huvudområden:
- att förebygga sjukdom
- bota sjukdom
och dess huvudsakliga område:
- att utveckla människan mot perfekt hälsa och självförverkligande.

Världshälsoorganisationen (WHO) har granskat och gett Ayur-Veda sitt erkännande.

I Ayur-Veda konstaterar man att allt påverkar en människas hälsa och välbefinnande som t ex den mat vi äter, tankar och känslor vi har, vår omgivning, färger, dofter, planeternas rörelse, tiden på dygnet och årstider. Om vi vet hur dessa omständigheter påverkar oss så kan vi också använda dem terapeutiskt för att skapa balans och hälsa. Vi påverkas också olika beroende på vem vi är.

Vata, Pitta och Kapha
Vid en hälsokonsultation är man mer intresserad av att veta vem som bär på ett eventuellt besvär än att undersöka och sätta namn på besväret. Genom att skapa
balans mellan de tre ämnesomsättningsprinciperna Vata, Pitta och Kapha skapas den underliggande förutsättningen för att också ett symptom ska försvinna.

Dessa tre sk. "doshor" är materiella men de skapas ur vårt medvetandet där Vata står för jaget (Rishi), Pitta för kunskapsprocessen (Devata) och Kapha för objekten (Chandas). På den materiella nivån styr Vata alla rörelser i kroppen, Pitta sköter om all förbränning och Kapha styr struktur och sammanhållning.

De tre ämnesomsättningsprinciperna Vata, Pitta och Kapha bygger upp människans psykosomatiska kroppstyp. Vi har alla ett unikt balansförhållande mellan de tre som bildar vår speciella särart eller natur.

Konceptet med de tre ämnesomsättningsprinciperna är ett holistiskt koncept varför det går att finna dessa egenskaper i allt omkring oss, som t.ex i maten vi äter, årstiderna, i våra tankar och känslor, planeternas rörelser, dofter och färger.

Genom att tillföra den motsatta kvalitén skapas balans. Under vintern ökar kylan och torrheten vilket kan leda till en Vata-obalans (vata egenskaper är att den är bl.a kall och torr. Genom att tillföra värmande, oljiga kvalitéer i t.ex valet av föda kan vi motverka en obalans hos Vata.

 

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org