Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Känslobearbetning

Bakom varje beteendemönster så finns det ett motsvarande känslomönster. Det undermedvetna styr, skapar och reglerar hur vi mår fysiskt och mentalt. Forskaren Candace Pert säger att det undermedvetna skapar den fysiska kroppen. I ayurveda säger man att subtilkroppens elektriska kraft (tankar/känslor) är den yttersta orsaken till den fysiska kroppens välbefinnande. För att skapa en varaktig fysisk/mental hälsa behöver vi ändra på den kraft som skapar den fysiska kroppen och som är grunden för vårt välbefinnande.

En känsla är alltid en tanke men eftersom tanken är i det undermedvetna så erfar vi tankens inflytande som en fysisk förnimmelse en känsla av behag eller obehag. Genom våra känslor får vi tillgång till de subtila tankarna i det undermedvetna och vi kan därmed behandla dem medvetet. Oftast hanterar vi känslorna antingen genom att trycka ned dem eller genom att uttrycka dem. På kursen lär vi oss att hantera känslorna på ett nytt sätt genom att istället lösa/frigöra den på ett enkelt och naturligt sätt. Yogafilosofi och psylologin säger; "Wath you resist will persist".

Ny forskning visar att en tanke/känsla skapar fysisk materia sk. neuropeptider som påverkar kroppens celler. Inflytandet på cellnivå (ämnesomsättning: näringsupptag och rening) pågår tills vi antingen uttrycker känslan eller förlöser den. Nedtryckta känslor tycks ligga bakom de flesta sjukdomsförloppen. Genom att börja lösa upp känsloprogrammeringen kan vi börja agera med mer frihet än om våra handlingar igångsätts av ett gammalt undermedvetet känslomönster. Det innebär mer frihet och lugn i våra liv och betydligt fler handlingsalternativ än tidigare. Vi måste kanske inte reagera betingat när någon trycker på "knappen".
Kursens målsättning är sätta igång en förändring som leder mot mer stabilitet, harmoni och balans, vilket i sin tur ger ökad livsglädje, bättre hälsa och framgång.

Kursinnehåll

  • Teori om vår den fysiska kroppen, känslo- och emotionalkroppen och känslornas påverkan på vårt liv och hälsa, enligt vedisk kunskap.
  • Prathyahara, hur vi kan hantera och medvetandegöra vad vi
    tänker/känner och hur vi kan lösa upp det.
  • Chakrabalansering, känslorna lagras inte bara i hjärnan utan i hela kroppen och kanske framförallt i kroppens sk. chakrasystem.
  • Aktivering av meridiansystemen.
  • Pranayama, kraftfulla andningsövningar. Varje tanke/känsla har ett korresponderande andningsmönster.
  • Gruppövningar som förändrar känsloprogrammeringar.
  • Personlig feedback.
  • Hemuppgifter mellan varje träff.

Kursupplägg

Vi träffas 10 ggr, 2-3 timmar per gång mellan kl 18-21.00. Gruppen bör bestå av 6-10 deltagare. Vi bör vara vid god mental och fysisk hälsa och inte inne i någon akut kris.
Innehållet varje träff är genomgång av erfarenheter, teori/ekniker samt gruppövningar. Första träffen görs en individuell kartläggning känslotillstånd, mål och vad vi vill fokusera på. Kursen avslutas också med en utvärdering av era resultat.

Kurslokal och intresseanmälan

Skandinaviska Ayurveda-Akademin, Åkervägen 1. 191 40 Sollentuna.

Kurskostnad

3900:- (inkl moms).

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org