Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Marma-behandling

"En unik behandling för djup avslappning och
balansering av kropp och livskraft".

En marmabehandling börjar med en kort konsultation med pulsdiagnos som bestämmer vilka oljor och punkter som ska behandlas.

Först behandlas vissa av de 107 marmapunkterna och därefter de tre huvudmarmaerna. Marma punkterna stimuleras med essentiell olja, lätt beröring och
uppmärksamheten. Behandlingen avslutas med behandling av de tre huvudmarmaerna. Händerna hålls på var sida om kroppen vid området för varje mahamarmaer, bäcken, hjärta och huvud och med speciell uppmärksamhet behandlas punkterna. En behandling tar ca en timme. Man kan ta hur många dagars behandling som helst, men minst två dagar rekommenderas.

Mer om marma >

 

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org