Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Vad är SOURCE Meditation?


Gå till nya webbsidan!
www.ayurveda-akademin.se

SOURCE är en ansträngningslös meditation som bygger på sinnets egen natur.
Det finns likheter i utövande och effekt med andra ansträngningslösa meditationer som Deepak Chopras "Primordial sound meditation", Maharishis "Transcendental meditation" och Sri Ravishankars "Sahaj Samadi meditation". Meditationskursen bygger på vediska principer. Genom att meditera två gånger per dag 10-20 minuter reduceras stress och trötthet och vi återfår en känsla av
syfte och fokus i våra liv.Källa Metro

Vad är fördelarna med meditation?

Den första effekten är att kroppen och sinnet börjar frigöra sig från stress och trötthet. Spänningar löses upp och ersätts av ett ökat inre lugn. När vår sanna potential uppenbaras, återvänder energi och välbehag. Det finns en missuppfattning att de som mediterar flyr från livet. När vi mediterar är vi i själva verket mer levande än någonsin. Nästa effekt är en upplevelse av ökad livskvalitet. Vårt sanna själv som tryckts undan av stress, dåliga vanor och negativa attityder frigörs.
Dr. Herbert Benson vid Mind-Body Medical Institute, som är associerad med Harvard och flera sjukhus i Boston rapporterade att meditiation ger biokemiska och fysiska förändringar i kroppen som skapar en avkopplande effekt. Metabolismen saktar ner, blodtrycket faller och mängden nor-adrenalin i hjärnan sjunker.

Lektion 1. Kostnadsfri Information hålls månd den 19/3,
kl 18.30-20.00. Föranmälan
Informationsmöte, där du får en grundläggande förståelse för meditationens effekter, mekanik och syfte. Kostnadsfritt, 1,5 tim
Lektion 2. Personlig instruktion, lörd den 24/3.
Personlig instruktion där du steg för steg lär dig tekniken. Efter instruktionen kan du direkt börja meditera på egen hand hemma. 1 tim
Lektion 3. Uppföljning i grupp, verifiering av erfarenheter, sönd 25/3 kl 17.30-19.00
Vi går igenom alla praktiska sidor av meditationen, delar erfarenheter, ställer frågor och mediterar tillsammans. 1,5 tim
Lektion 4. Uppföljning i grupp, verifiering av erfarenheter, månd 26/3 kl 18.30-19.00
Verifiering av meditationserfarenheter. Meditationens mekanismer.
1,5 tim.
Lektion 5. Uppföljning i grupp, verifiering av erfarenheter, tisd 27/3 kl 18.30-19.00. Verifiering av meditationserfarenheter, utveckling av medvetandet. 1,5 tim
Lektion 6. Uppföljning efter ca 15 dagar
Verifiering av erfarenheter
Lektion 7. Uppföljning efter ca 1-2 månader.
Verifiering av erfarenheter.

Kursledare

Johan Ljungsberg håller i kursen och har lång erfarenhet av att lära ut meditation.
Kursen
hålls på Ayurveda-Akdemin Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna/Helenelund

Kostnad och kursdatum

Se aktuellt kursdatum i rutan ovan.
Kursavgifter för privatpersoner (inklusive 25 % moms)
*3.000 kr; Förvärvsarbetande,
*2.000 kr; Studerande över 20 år, pensionärer, deltidsarbete
*1.500 kr; Studerande under 20 år
*Veckopeng; Barn under 10 år
Det finns också en familjerabatt om hela familjan vill börja samtidigt.

Du kan betala kontant vid kurstart eller via PG 838 61 14-6
Skandinaviska Ayurveda-Akademin.

Företagsanpassade kurser

Vi kan anpassa meditationskursen så det passar ert företag. Meditation är ett utmärkt verktyg för att minska stressnivån, och förbättra den allmänna hälsan. Kontakta oss för mer information om hur ni kan använda meditation på ert företag.

  Kursreferenser

  Jag har förändrat hela mitt förhållningssätt gentemot mig själv och min omvärld tack vare denna enkla, geniala meditationsteknik.
  - Lena B. Hudiksvall

  Meditationen har gett mig ett avslappnat handlande och ett djup i mig själv. Jag växer kunskapsmässigt och mentalt. Tack!
  - Marlene N. Upplands Väsby

  När jag började meditera trodde jag att enda syftet var att komma ner i varv vid stressiga situationer. Så blev det också men det blev så många fler positiva erfarenheter, som jag inte kunde drömma om att få med på köpet. Min energi är mer kontrollerad och jag arbetar otroligt mycket mer effektivt, vilket gör att jag frigör tid att göra roliga saker. Jag upplevs också lugnare av andra jag går inte in i andra människors aggressioner. Kommer jag in i besvärliga situationer kan en stunds meditation sortera upp tankarna och jag kommer klarare och starkare genom det besvärliga. Fysiska obalanser lindras också av meditation och rätt andning. Att gå en meditationskurs, som jag sanningen att säga till en början var lite skeptisk till, gav mig stor lärdom om mig själv och har hjälpt mig mycket genom åren.
  - Lena M. L. Sparreholm

  Från början var det lite jobbigt att få in meditation som en rutin, för det är ju jobbigt att vara med sig själv. Men effekter kom efter ett tag och jag märkte att min vånda inför stora beslut bara rann av mig som om det vore mindre viktiga vardagliga detaljer. Behovet av lugnet och tryggheten och att vara med sig själv ökade och därmed också välbefinnandet och förmågan att leva här och nu.
  - Maria A. Västerås

  Meditationen har bearbetat och löst upp gammal stress under de år som jag mediterat. Lösningar på problem dyker upp på ett helt ansträngningslöst sätt. Behöver inte använda väckarklocka längre, kommer alltid i tid och behöver aldrig springa till bussen. Känner mig piggare, mer fokuserad, öppnare i sinnet och allmänt friskare. Känner mig sällan stressad trots stor arbetsbelastning. Meditationen är en skön stund för mig själv och jag kan meditera var jag vill tex på bussreasan till jobbet. Att meditera är en god investering i dig själv!
  - Anita E. Sollentuna

  Jag var mycket inställd på att meditationen skulle kunna förbättra fokus, koncentration och närvaro. Och det gjorde den - men på ett väldigt annorlunda sätt än jag hade föreställt mig. Den viktigaste effekten jag personligen känner av är en stabil grund i upplevelse av mig själv, i djupet av mig själv. En fast punkt där jag bottnar.
  -Jessica D. Stockholm

 

© Copyright 1997-2012 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling
Skandinaviska Ayurveda-Akademin
Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna/Helenelund
Tel: 08-35 13 20, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org