Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Mudrakurs steg 1
"Health in your hands"

Vad är mudra?

Mudras är speciella finger- och handställningar som i ayurveda traditionen anses kunna balansera psykiska såväl som fysiska obalanser. Mudran aktiverar eller lugnar olika center i hjärnan. Varje del av handen är en reflexzon som speglar olika delar i kropp och hjärna. Med en mudra kan vi medvetet styra Prana-livskraften till dessa olika områden. Mudras kan praktiseras sittande, liggande, stående eller under promenaden. För att ytterligare förstärka effekten av mudran kan vi koppla den till ett andningsmönster, ett mantra, en affirmation eller en visualisering. Hatha Yogan beskriver 25 olika mudras. Kursen ger en praktisk och teoretisk genomgång av 25 mudras. Kursen har en ayurvedisk infallsvinkel med mudras för de fem elementen och för att nå balans i doshorna. Vi går igenom varje mudras hälsoeffekt, användning, tillämpning och koppling till andningen.

Hur det fungerar

Göran Boll på IMY beskriver mudras så här:
"Ser vi mekaniskt på hjärnan och dess relation till de hand- och fingerkombinationer som olika mudras innebär så styrs dessa från specifika områden i hjärnan. Händer och fingrar upptar ett mycket större område i hjärnan än vad t.ex. hela armarna gör.
Rörelsekontroll, vilket detta handlar om, utövas av en grupp centra i hjärna som kallas de basala ganglierna, stora anhopningar av nervceller på djupet i storhjärnans hemisfärer. Genom de basala gangliernas impulsutbyte med den motoriska hjärnbarken och andra centra i hjärnstammen sker en samordning och finjustering av olika muskelrörelser och en anpassning av alla musklers spänningstillstånd.

Komplexa viljemässiga muskelrörelser som kräver precision behöver ett stort antal nervceller till sitt förfogande. Dessa rörelser påverkas från ett område av hjärnloben i samverkan med den motoriska vindlingen och känselvindlingen som ligger strax bakom, men också av lillhjärnan och hjärnstammen.

Vi kan alltså tydligt se att de olika fingerkombinationerna påverkar hjärnan, speciellt när de görs i kombination med olika mantra.

Olika hand och fingerkombinationer har också en direkt påverkan på hjärta och lungor. Forskaren Ilse Middendorf har t.ex. kunnat påvisa ett samband där olika fingrar påverkar andningen i olika delar av lungorna".

Kursdatum och innehåll

Steg 1.
Två kvällar om 4 timmar per gång,
25-26/5, kl. 17.30-21.30.

Kursledare

Dr. Vinay Vora

Kurskostnad

950:- (inkl moms)

Kurslokal och Anmälan

Kurslokal: Ayurveda-Akademin
Åkervägen 1. 191 40 Sollentuna
Anmälan:
Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling
Artemisgatan 43 1 tr.
115 42 Stockholm. 0708-67 37 08
 

© Copyright 1997-2011 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org