Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Om världen vore en by?

Blommor
Stefan Perneborg
© Copyright 2006
www.vivotopia.org

Planetbilder
Nasa
Om världen reducerades till en by med 100
invånare och alla proportioner bibehölls så
bestod byn av:

* 57 asiater

* 21 européer
* 14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
* 8 afrikaner

* 52 var kvinnor
* 48 män

* 70 ickekristna
* 30 kristna

* 89 heterosexuella
* 11 homosexuella

* 6 personer skulle inneha och nyttja 59% av
alla gemensamma tillgångar, och de 6
personerna kom från USA.

* 80 st hade otillräckliga boendeförhållanden

* 70 st var analfabeter

* 50 st var undernärda, 1 döende, 2 föddes
och 1 hade en PC.

* En och bara en har en akademisk examen.

Om du vaknar i morgon, frisk och ickesjuk, så
är Du lyckligare lottad än 1 miljon människor
som inte kommer att leva nästa vecka.
Om du inte har upplevt ett krig, inte upplevt
hunger, fångenskapens ensamhet eller
dödskampens smärta så är Du lyckligare lottad
än 500 miljoner människor här på jorden.

Om Du kan utöva din religion utan ångest,
utan att Du får svårigheter, utan att man skall
fängsla eller döda Dig, så är Du bättre lottad
än 3 miljarder av jordens invånare.

Om det finns mat i Ditt kylskåp, om Du har ett
jobb, om Du har tak över huvudet och en säng
att sova i, då är Du rikare än 75 % av
invånarna på jorden.

Har Du ett konto på en bank, lite pengar i
börsen och småslantar i en ask, då tillhör Du
de 8% rikaste av jordens invånare.

Om Du kan läsa detta så är Du mångdubbelt gynnad, för du tillhör inte de 2 miljarder människor som inte kan läsa och Du har en PC.

(Siffrorna som presenteras kan vara några år gamla varför vi alltid kan hoppas att situationen blivit bättre).

Skandinaviska Institutet
Artemisgatan 43 1 tr 115 42Stockholm
08-664 77 29, 0708-67 37 08.
Skandinaviska Institutet

 

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org