Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

 

Om oss

Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling startades 1997 av Johan Ljungsberg och Dr Vinay Vora i syfte att genom kurser, föredrag och utbildning förmedla kunskap inom holistisk medicin och Ayurveda. Idag utbildar vi Ayurvediska Hälsorådgivare och Ayurvediska Massageterapeuter.
Vi föreläser om Ayurveda på bla Folkhögskolor, gymnasier, Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och konferenser om stress och utbrändhet.
Institutet är politiskt, religiöst och till andra organisationer en helt obunden organisation.

Styrelse

Planering av institutets verksamhet och administration sköts av Johan Ljungsberg. "Board of trust." Förtroenderådet består av naturläkaren och filosofen Maths Blomqvist. Maths har med stor känslighet för individens integritet hjälpt tusentals människor till bättre mental och fysisk hälsa.

Syfte och mål med verksamheten

Verksamheten syftar till att sprida kunskap om naturliga hälsometoder samt att öka förståelsen för människans andliga utveckling främst genom kurser, föredrag, konsultationer och utbildning.
Verksamheten bedrivs inom tre huvudområden.
Utbildning: Vi vill anordna kurser och föredrag inom området "andlig vetenskap" för att öka förståelsen för människans nödvändiga utvecklingssteg och erfarenheter. Den är till stor hjälp för att öka förståelsen för varandra och att förbättra våra relationer med ökad kärlek och tolerans.
Hälsa: Vi vill sprida kunskap om naturliga hälsometoder genom föredrag, konsultationer och utbildning. Kurser bedrivs för närvarande inom den Ayurvediska medicinen.
Fredsinstitut: Vi vill tillsammans med andra likasinnade söka efter de bakomliggande orsakerna till våld/konflikter samt inbjuda till samtal om humanitära fredsbevarande lösningar. Genom den andliga vetenskap kan vi börja förstå i den icke materiella verklighetens (tankar och mentala processer) lagbundenhet.

Människosyn

Institutet betonar alla människors lika värde. I all verksamhet försöker vi se människan i ett vidare perspektiv i en helhet innefattande kropp, själ och ande. Vi menar att människan ytterst är en andlig varelse.
Vi tror också att människans oundvikliga destination är ett "fullmoget" tillstånd där hon lever i samklang med naturen till glädje för allt och alla.

Ayurveda

Skandinaviska Institutet finns etablerat sedan en tid i Indien. Dr Vinay Vora ansvarar för utvecklingen av föredrag, kurser, utbildning och konsultationer och behandlingar inom den Ayurvediska medicinen samt för Institutets verksamhet i Indien.
 

© Copyright 1997-2010 Skandinaviska Institutet för Hälsa och Andlig Utveckling

Artemisgatan 43, 1 tr, 115 42 Stockholm
Tel: 08-664 77 29, 0708-67 37 08 • E-post: info@skand.org